Strona główna

Środa, 13 kwietnia 2011 r.
Uprzejmie informujemy, iż realizacja inwestycji została wstrzymana. Bliższe informacje odnośnie terminu rozpoczęcia inwestycji przekażemy w 2012 r.

Czwartek, 12 sierpnia 2010 r.
Uprzejmie informujemy, że realizacja inwestycji w roku 2010 została wstrzymana. Planowany okres inwestycji 2011r.

Poniedziałek, 28 stycznia 2008 r.
W Starostwie Powiatowym w Wołominie złożony został  wniosek o wydanie pozwolenia na budowę "Zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej OSIEDLE MARKI w Markach przy ul. Wyszyńskiego na działkach nr 31/18 i 31/19" zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. arch. Dariusza Króla. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w drugim kwartale 2010 roku.

Środa, 9 stycznia 2008 r.
Pracownia projektowa mgr inż. arch. Dariusza Króla z siedzibą w Markach przy ul. Jana Pawła II nr 4 ukończyła prace nad projektem "Zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej OSIEDLE MARKI w Markach przy ul. Wyszyńskiego na działkach nr 31/18 i 31/19" składającego się z 10 dwupoziomowych lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej o powierzchni od 105 do 115,8 m2 z garażem, ogrodem i tarasem.

Piątek, 23 listopada 2007 r.
W dniu dzisiejszym podpisany został przez Burmistrza Miasta Marki i pełnomocnika Biura Prawno-Finansowego Inwestor akt notarialny - umowa sprzedaży przenosząca na rzecz Biura Prawno-Finansowego Inwestor z siedzibą w Białej Podlaskiej własność nieruchomości położonej w Markach przy ul. Wyszyńskiego, składającej się z działek nr 31/18 i 31/19, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki symbolem MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, przeznaczonych zgodnie z zapisami MPZP na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wszystkich formach, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z minimalnej wielkości działki.Inwestycje Opis
Rywal Centrum Handlowe
Hermes Centrum Handlowe
Inwestor Akcje, obligacje, inwestycje
Osiedle Piaskowa Osiedle Mieszkaniowe w Białej Podlaskiej
Wieloletnie doświadczenie i zrealizowane projekty
gwarancją rzetelności i profesjonalizmu